Błędy w WAZ

 

Jak wspomniałem w dziale Wprowadzenie nie udało się przekonać Komitetu WAZ do opublikowania nowej oficjalnej mapy stref, przeznaczając mapie z 1947 roku zaszczytne miejsce w muzealnej gablocie.

Konsekwencją tego są rozbieżności między oficjalnymi Regułami (podział na strefy) a ich graficzną reprezentacją na starej mapie.

Osobną grupę stanowią błędy, wynikające z niepoprawnego wytyczenia pierwotnych granic stref.

Poniżej omówiono wszystkie błędy i elementy nieaktualne:

  • Błędne wytyczenie granic strefy 16 i 17 – prawdopodobnie istniejące od początku dyplomu WAZ. Według mapy Komitetu WAZ granica ta - na odcinku rozdzielającym Nieniecki Okręg Autonomiczny (UA1P) od Republiki Komi (UA9X) - przebiega w sposób pokazany na powiększeniu fragmentu mapy. Tym samym obwód ten znalazł się w strefie 17 (azjatyckiej), podczas gdy w wykazie znajduje się strefie 16 (europejskiej).

 

Błędny przebieg
granicy stref 16 i 17
(mapa oficjalna)

Dodatkowo taki przebieg granicy narusza podział kontynentów Europy i Azji, który (mimo rozbieżności na innych odcinkach) w tej części jednoznacznie przebiega wzdłuż zboczy pasma górskiego Ural.

   Prawidłowy – zgodny z wykazem stref – przebieg granicy stref 16 i 17 pokazuje niniejszy fragment mapy:

 

Poprawny przebieg
granicy stref 16 i 17

 

  • Błędne zakwalifikowanie do strefy 17 obszaru rozciągającego się aż do Bieguna Północnego. Błąd powielany na wszystkich znanych mi mapach – zarówno drukowanych jak i elektronicznych.

  Błędny przebieg
granic strefy 17
(mapa oficjalna)

W rzeczywistości w obszarze tym znajdują się 2 większe wyspy: Vize i Uszakow. Stanowią one administracyjnie część Okręgu Autonomicznego Tajmyr, a ten Okręg (UA0B) zgodnie z Regułami przynależy do strefy 18; zaś strefa 17 nie sięga do Bieguna Północnego.

Tak więc prawidłowe rozgraniczenie stref 17 i 18 wygląda następująco:

 

Poprawny przebieg
granic strefy 17

 

  • Granica między strefami 27 a 31 narysowana jest w linii prostej, odcinając atole Eniwetok i Ujelang (stanowiące część Wysp Marshalla - V7) do strefy 27. Podczas gdy zgodnie z opisem całe terytorium Wysp Marshalla przynależy do strefy 31.

 

Błędny przebieg
granicy stref 27 i 31
(mapa oficjalna)

Jest to pozostałość z czasów, gdy wyspy te stanowiły część terytorium Powierniczych Wysp Pacyfiku pod nadzorem ONZ – administrowanych przez USA. Tworzyły je obecne Wyspy Marshalla (V7), Mikronezja (V6), Mariany Północne (KH0) i Palau (T8), zaś linia rozgraniczająca strefy mogła przebiegać o kilka atoli w tę lub w tamtą stronę bez większych konsekwencji. Prawidłowy przebieg granicy pokazuje poniższy fragment mapy:

 

Poprawny przebieg
granicy stref 27 i 31

  • Błędnie wyrysowana granica stref 19 i 25, będąca konsekwencją stanu granicznego między ówczesnym ZSRR a Japonią – sprzed II Wojny Światowej. Linia ta, dzieląca na połowę półwysep Sachalin oraz odcinająca od Rosji całe Wyspy Kurylskie, odpowiada przebiegowi granic ustalonemu częściowo Traktatem z Sankt Petersburga z 1875 roku a częściowo Traktatem z Portsmouth z 1905 roku.

Według ówczesnego stanu prawnego (rok 1947) – przynależność terytorialna tych terenów do Japonii – linia graniczna strefy 25 przebiega w sposób odcinający część terytoriów Rosji.

 

Błędny przebieg
granicy stref 19 i 25
(mapa oficjalna)

Stan faktyczny uległ zmianie w roku 1945, a w sposób formalny został uregulowany w roku 1951 na Konferencji w San Francisco, poprzez przyznanie tych terenów Rosji (wówczas Związkowi Radzieckiemu).

 Nierozstrzygniętym problemem – wyłącznie w stosunkach dwustronnych a nie na arenie międzynarodowej - pozostała jedynie kwestia 4 wysp w Południowych Kurylach: Shikotan, Habomai, Iturup i Kunashir. Mimo trwającego sporu nie jest kwestionowany fakt (także przez DXCC), że wyspy te znajdują się pod administracją Rosji.

 

Poprawny przebieg
granicy stref 19 i
25

 

  • Bardzo nieaktualne napisy na mapie Rosji – „USSR” czyli ZSRR.