Dariusz Milka

SP6NVK

 

Data urodzenia:

 

17 listopad 1956 r.

Adres:   ul. Asnyka 37c, 59-300 Lubin

E-mail:

 

SP6NVK@sp6nvk.net

 

Dane osobowe

Wykształcenie:

Uniwersytet Wrocławski,

Wydział Prawa i Administracji

Studia podyplomowe:

1999 - 2000

 

Prawo Ochrony Środowiska

1997 - 1998

 

Zarządzanie Jednostkami Gospodarczymi

1996 - 1997

 

Zarządzanie w Warunkach Umiędzynarodowienia Gospodarki

1995 - 1996

 

Prawo Bankowe

1994 - 1995

 

Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej

Politechnika Wrocławska,

Wydział Elektroniki

Mgr inż.

1975 - 1980

Elektronika - Cybernetyka Techniczna

Języki obce

 

Polski (narodowy)

Angielski

Niemiecki

Rosyjski

Doświadczenie zawodowe

2004 – do teraz

Marketing Institute Polska

Niezależny konsultant

2003 - 2004

Local Governance Project - Projekt US AID i US Department of Defense w Iraku

Specjalista administracji lokalnej i samorządowej w An Nassiriyah, prowincja Thi Qar

2001 - 2002

Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji KGHM Polska Miedź S.A.

Pełnomocnik Dyrektora ds Zaawansowanych Technologii Informatycznych

2000 - 2001

KGHM Polska Miedź S.A.

Pełnomocnik Prezesa ds Nowoczesnych Technologii Informatycznych

1998 - 2000

Urząd Miejski - Lubin

Prezydent miasta

Budżet 15 mln zł, 85 000 mieszkańców

1994 - 1998

Urząd Miejski - Lubin

Wiceprezydent

Nadzór nad inwestycjami, architekturą i promocją miasta

1993 - 1994

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - Legnica

Prezes

Budżet 45 mln zł, budowa struktur Funduszu, nadzór nad inwestycjami ekologicznymi w województwie

1989 - 1993

ZRM KGHM  - Lubin

Informatyk

Tworzenie i wdrażanie oprogramowania do zarządzania firmą

1985 - 1989

ZANAM KGHM - Polkowice

Konstruktor urządzeń elektronicznych

1984 - 1985

Urząd Telekomunikacji -  Lubin

Nadzór nad centralą elektroniczną

1980 - 1984

Zakłady Górnicze "Lubin"  -  Lubin

Sztygar Oddziału Łączności

1982

Wojska Obrony Powietrznej Kraju - Wojska Radiotechniczne

Służba wojskowa 1 rok - sierżant pchor.

Działalność społeczna:

1990 - 1998

Rada Miejska w Lubinie

Radny - 2 kadencje

1990 - 1998

Sejmik Samorządowy Województwa Legnickiego

Radny; członek Prezydium - 2 kadencje

Od 1994

Polski Komitet Normalizacyjny

Członek Komisji ds Sieci Komputerowych i Oprogramowania

Praca za granicą:

2003 - 2004

An Nassiriyah, Prowincja Thi Qar , Irak

Projekt "Local Governance Project" realizowany przez US AID i US Department of Defense

Specjalista administracji samorządowej i publicznej

2000

London, Wlk. Brytania

KGHM Polska Miedź S.A.

Pełnomocnik Prezesa ds Zaawansowanych Technologii Informatycznych

1996

Lozanna, Szwajcaria

Rada Europy - Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLARE)

Członek Grupy Roboczej

Wcześniej

Drezno, Niemcy

Współpraca uczelni technicznych

 

Kijów, Moskwa, Sankt Petersburg

Wymiana naukowa


 

Aktywność

krótkofalarska:

Moje karty QSL

Licencja

od 1985, 500 W (class E)

SPPA

UN    (D)

Lokator

JO81CJ

Współrzędne geograf.

51° 22' 59'' N,   16° 11' 59'' E

Zainteresowania

Praca małą mocą (100W); zawody; emisje cyfrowe, DX

Członek klubu

SP6ZFU przekształcony w SP6YFU

Używane znaki

SP6NVK/1, SP6NVK/2, SP6NVK/3, SP6NVK/6, SP6NVK/p, SP6NVK/m

Operator stacji

okolicznościowych

SP0CU, SP0ZFU, SQ0YFU, SN6U, SN6JPL, 3Z6JPL, HF6HF, SP13BSP

Aktywność specjalna

SP6NVK/1 i SP6NVK/p z wyspy Wolin Eu-132

9A/SP6NVK z CHORWACJI

YI9NVK z IRAKU, miasto An Nassiriyah w Prowincji Thi Qar

Moja przyjazna dla środowiska antena

 

Powrót